Ujare (ngendikane) para juru kunci tuk/sumber (amarga sing njuru-kunceni tuk/sumber ora mung pyayi siji), banyu-beninge bakal mudal lan mumbul akeh ska (tu)tuk

Siang itu, kira-kira pukul 14.00, dua petani-penggarap perempuan 50-an tahun berjalan beriringan menuju jantung “mbaon”, atau “baon”. Menapaki jalan bebatuan gamping putih

Pa meneh ing mangsa akeh gaweyan ngene iki, Lur. Iya wayahe ceblok-alu nibakke winih, ha wong ing adat dina-dinan wae ungkal ajeg