“Giring, wruhanamu, sapa kang ngombe banyu d(aw)egan iki, yen kongsi entek, iku saturun-turune bakal dadi ratu gedhe, amengku ing tanah Jawa kabeh.”

Yen woh-wohan enak mentah iku timun, enak mateng iku kweni, manggis enak blibaripun, pelem enak mateng ing wit, salak enak rada bosok.

Ting calerek aneng gubug, agonjeng tali sesawi, peksi keh samya tateban, bondhol gulathik prit peking, sinurakan kukuk giak, neng ranggon pating jarelih.