Ing jaman saiki, kaya-kaya wis langka banget barang iki sanadyan ana karang padesan pisan. Klenthing yaiku piranti kang digawe saka lemah (gerabah)