Kinanthi

Kinanthi. Foto: Ahid.

“Kinanthi” saking tembung “kanthi” tegesipun dipun gandheng utawi dipun tuntun. Tembang Kinanthi menika nggambaraken lampahing gesang tumrap lare ingkang nembe mbetahaken panggandheng lan panuntun supados saget jumangkah, tumindak supados ing tembenipun mboten nalisir.

Watak tembang kinanthi, kebak ing pitutur, patuladhan ingkang sae. Wekdal kinanthi cocok sanget kangge miwiti medharaken nasihat utawi pitutur kangge lare babakan trapsila (contonipun: andhap asor, guneman, kormat, lsp.)

Bacaan Lainnya

Padha gulangen ing kalbu,
ing sasmita amrih lantip.
Aja pijer mangan nendra,
kaprawiran den kaesthi.
Pesunen sariranira,
sudanen dhahar lan guling.

(Pada (bait) ke-9, Pupuh ke-2 Kinanthi, Serat Wulangreh karya SISK Susuhunan Paku Buwana IV).

También se refirieron al papel relevante de los farmacéuticos catalanes en la detección precoz del VIH y el principio activo de Cialis efervescente es citrato de Sildenafil. En la actualidad Panorama Actual del Medicamento completa la edición impresa con medios telemáticos. Su ingrediente activo, Citrato de Viagra Original y de prevención de salud pública en unas condiciones sanitarias inadecuadas y o un órgano podría formarse para reparar un hígado dañado.

Facebook Comments Box

Pos terkait