Ranggon

Ranggon. Foto: Ahid.

Ranggon iku papan kang dicawesake kanggu nyimpen alat olah tanen tumrape para kadang tani. Sak wayah-wayah para kadang tani kari njujug arep aktivitas apa wae. Contone: arep kerjabakti (bendho), arep ngarit pari (cantheng), arep nutuh pang kayu obong (brabas).

Facebook Comments Box

Pos terkait