Ujare (ngendikane) para juru kunci tuk/sumber (amarga sing njuru-kunceni tuk/sumber ora mung pyayi siji), banyu-beninge bakal mudal lan mumbul akeh ska (tu)tuk