Ujare (ngendikane) para juru kunci tuk/sumber (amarga sing njuru-kunceni tuk/sumber ora mung pyayi siji), banyu-beninge bakal mudal lan mumbul akeh ska (tu)tuk

Keindahan dan keburukan ‘kempel’ menjadi satu. Kehadiran yang indah (bersemayam eros, hasrat yang ingin direguk) bersamaan dengan yang buruk (hasrat yang ingin

Mbuh ngapa kok barang-suci iki sinebut “kolah” (ing liya enggon: “kulah”). Daksebut barang suci amarga kolah dadi piranti tandhon banyune warga padhusunan. Banyu