Adu Layangan

oleh -379 views
Adu layangan. Dok: kaskus.

Aku ndheplok kaca semprong teplok sing wis pecah separo. Watu ireng sing dakanggo, uga banjur nyampur kanji lan banyu digodhog nganggo panci belang ijo. Larikan bolah dakulur lan enggal digelas, campuran dheplokan kaca lan lem diurutke banjur dipepe.

Rasa atiku mangah-mangah. Ngangkah bisa maju perang kanthi sedia landheping bolah. Nyamektaake dhiri ngundha layangan lan menang tandhing ana langit.

Kelingan jaman telungpuluhan tahun kapungkur. Bocah-bocah ana Bantul padha ngundha layangan. Aku lan kanca-kancaku bungah ‘ra karuan menawa wayah panen pari, sawah wiwit atos lemahe. Sikil iki bisa napak lemah sawah sing ana damene, mlayu ngulukke kertas warna-warna sing ana tali gocine.

Layangan wis padha muluk. Aku lan kanca-kancaku narik-narik bolahe. Layangane wis wiwit adhep-adhepan ana langit kaya Pendawa lan Kurawa ana pewayangan. Sadurunge adu kakuwatan bolah gelasan, siji-sijine pada jejogedan.

Srettt, tassss!!

Ana siji sing pedhot lan kleyang-kleyang. Kancaku bengok-bengok menang. Tanpa diabani, sing padha delok pada playon bisa entuk layangan. Kalamangsane cumantel ana wit krambil sing ora bisa dijupuk, dadine mung disawang gela.

Aku kelingan, saben adu layangan, ora mesti bolah gelasan landhep sing menangan. Ana cara narik lan ngulur bolah uga dadi penentu. Sing jelas, jaman kuwi, aku lan kanca-kancaku mungsuhan anggone adu layangan, ning tetep kekancan.

Sak kelinganku ngono…***

Tentang Penulis: Stef Listiyantoro

Stef Listiyantoro
Pelayan umat dan pegiat gerakan kemanusiaan lintas iman. Hobby menulis pengalaman perjalanan hidup. Tinggal di Semanu Gunungkidul.