Ewuh, Pekewuh, Merkiwuhi

Gotong royong menyiapkan beras untuk dimasak. Foto: Ahid.

Eee…. Mbakyu, kang sinom iki suk Minggu Pahing arep duwe hajat nampa besan (ewuh). Lha gandheng Yu Siwuk sak kluarga ki ya melu umbak umbule warga, pora pekewuh (tidak enak hati) nek ora melu umyek nyengkuyung. Rasa ewuh pekewuh (hormat menghormati) ayo padha dienggo, ben aja nganti dadi wong kang jalma mrekewuhi (membuat segan/sungkan). Iki guneme Mbok RT rikala wingi sore.

Facebook Comments Box

Pos terkait