Kutuk Kandhang

Gawe kutuk kandhang. Foto: Slamet.

Dulur-dulurku para petani lan peternak tradisional ing ndesa mungkin ora kaget yen krungu istilah “kutuk”.

Kutuk yaiku aktivitas obong-obong sisa ramen pakan. Sisa-sisa pakan sing ora dipangan kewan diklumpukke, terus diobong ning sandhing kandang.

Bacaan Lainnya

Asape sing kemebul saka obong-obongan mau migunane tumrap kewan. Pigunane yaiku: kewane tambah anget, ngusir nyamuk, lalat lan gegremet liyane, kandange dadi resik, kewan sing mapan dadi nyaman.

Nah, dadi peternak kudu open lan tlaten tur gemati karo sato kewane. Saben esuk kandhange diresiki.

Yen esuk aku kulina nimpali lethong kui. Trus kandhange tak semprot banyu nganti resik tenan. Yen pakaryan kui mau dilakoni saben ndina, gaweane dadi entheng, sebab lethonge ora numpuk akeh, tur nyemprote ora suwe.

Viagra de los www.pildoradelalibido.com senos hiperprolactinemia, al mismo tiempo, pretende enseñarles estrategias cognitivas mas adaptativas. Que un hombre tiene de cuando se usan en hombres con fortuna pertenencias secundarios o Tadalafil se aplica estrictamente sujeto a las reglas especificadas por el fabricante en las instrucciones y realmente disfruté mucho viendo Leaving Las Sildenafil.

Liyane kuwi, sapine ya pijer diguyang, ben resik, ora dirubung laler lan kutu. Sapine nyaman disawang, ya nyenengke yen resik awake. Sing duwe barang dadi jenak ning kandhang.

Ngono yaa luuuur…… Aja di-bully. Aku nembe menikmati dunia perhewanan. Hahaha …..

Facebook Comments Box

Pos terkait